JARNÝ KONGRES SAVLMZ
21. - 23. apríl 2017
Kúpele Piešťany

Posterová sekcia

Zoznam prihlásených Posterov:

Názov
Autor
Pracovisko

Rovnako ako v minulých rokoch, aj tentokrát Vám ponúkame možnosť verejne prezentovať výsledky Vašej práce alebo výskumu v sekcii posterov. Novinkou je ústupok od požiadavky na tematické prepojenie posteru s odborným programom kongresu.

Ako to býva bežným zvykom v zahraničí, tak aj u nás bude mať jeden z členov autorského kolektívu (v prípade, že ich je viac) zľavu na vložné na hlavný program vo výške 30% (zahŕňa vstup do všetkých prednáškových sál). Postery budú zároveň zverejnené v Zborníku prednášok. Ak Vás táto ponuka zaujala, pošlite prosím PDF verziu posteru na mailovú adresu education@savlmz.sk. Uzávierka akceptácie posterov je v piatok 14.04.2017.

Technické parametre posterov sú nasledovné:
-rozmer posteru 130 x 80 cm
-veľkosť textu taká, aby bolo možné poster bez problémov čítať zo vzdialenosti jedného metra
-rovnaké pravidlo platí pre obrázky a grafy, tabuľky
-členenie textu postera nasledovné: názov, autori a ich pracovisko/pracoviská a v závislosti od typu článku dodržiavať podľa možností štandardné členenie textu - úvod, materiál a metodika, výsledky, diskusia a zoznam použitej literatúry

Spolu s PDF verziou posteru je pre uplatnenie zníženého vložného na podujatie (do 14.04.2017) potrebné zaslať:
-          PPT prezentáciu k posteru (finálnu verziu). Časový limit na prezentáciu posteru je 4:00 min.
-          Fotografiu autora (v kvalite min. 300kB)

Autor posteru sa uplatnením zníženého vložného zároveň zaväzuje zúčastniť sa prezentácie jeho posteru a „Poster session“. V opačnom prípade bude doúčtovaná predchádzajúca zľava z vložného. Miesto a čas prezentácie posterov bude upresnený v závislosti na počte prijatých príspevkov.

Akékoľvek otázky zasielajte mailovú adresu education@savlmz.sk.