JARNÝ KONGRES SAVLMZ
21. - 23. apríl 2017
Kúpele Piešťany

Predkongresový deň SPDD - ZRUŠENÝ !

Z dôvodu neúčasti prednášajúcej: MVDr. Marta Schmidhalter-Pekárková DipECVDI na Jarnom kongrese SAVLMZ, musíme žiaľ ZRUŠIŤ piatkový program Predkongresový deň SPDD - Interpretácia RTG lebky a chrbtice z pohľadu diagnostika a chirurga a sobotné Workshopy RTG.

Interpretácia RTG lebky a chrbtice z pohľadu diagnostika a chirurga.

Odbornú garanciu workshopu prijali speakri, ktorí sú na Slovensku svojimi prednáškami známi  a netreba ich asi zvlášť predstavovať. Sú to MVDr. Marta Schmidhalter-Pekárková diplomate ECVDI (Vetimage Diagnostik GmbH, Schweiz) a MVDr. Jan Beránek resident ECVS (Rutland House Referrals, Abbotsfield Road, St.Helens, UK).

Nadväzujeme na workshopy z minulých rokov, ktoré boli organizované ako predkongresové dni v Smoleniciach. Boli účastníkmi výborne hodnotené pre vysokú odbornú úroveň a skvelý výkon lektorov.

Koncepcia workshopu je postavená na čítaní  rӧntgenogramov účastníkmi s dodatočným komentárom a korekciou lektorov. S výnimkou úvodu v programe nie sú zahrnuté žiadne teoretické prednášky, sústredíme sa na interpretáciu veľkého počtu rӧntgenogramov apendikulárneho skeletu psa a mačky, ktoré budú premietané na plátno dataprojekciou. Budeme pracovať v dvoch skupinách a po prestávke na obed si skupiny vymenia lektorov.

Chceme vám ponúknuť dva uhly pohľadu na ten istý objekt cez optiku odbornosti chirurga a diagnostic imaging. Po skúsenosti z predchádzajúcich dvoch rokov verím, že workshop bude zaujímavý, hodnotný a zábavný zážitok.