JARNÝ KONGRES SAVLMZ
21. - 23. apríl 2017
Kúpele Piešťany

Organizátor

Slovenská asociácia veterinárnych lekárov malých zvierat (SAVLMZ)

vznikla ako nástupnícka asociácia Československej asociácie veterinárnych lekárov malých zvierat (ČSAVLMZ) v roku 1993. Jej prvým prezidentom sa stal po jej vzniku MVDr. Gabriel Varga, ktorý bol aj spoluzakladateľom ČSAVLMZ. Tá vznikla ako reakcia na zmenené spoločenské pomery ako aj potrebu zvyšovania úrovne informovanosti členov novovzniknutých veterinárnych komôr v Čechách a na Slovensku.

Hlavnou náplňou činnosti SAVLMZ, našej terajšej asociácie, bolo od jej začiatku (a je aj po dnes) organizovanie ďalšieho vzdelávania veterinárnych lekárov, ktorí sa vo svojej praxi zaoberajú liečením malých zvierat. Snažíme sa propagovať prácu našich členov, zviditeľňovať ich praxe prostredníctvom webových stránok asociácie. Naši členovia sú zároveň členmi európskej (FECAVA) a svetovej (WSAVA) asociácie, čo im umožňuje využívať výhody členstva prakticky na celom svete.

náš Generálny sponzor
nám výdatne napomáha vykonávať tieto aktivity