JARNÝ KONGRES SAVLMZ
21. - 23. apríl 2017
Kúpele Piešťany

Registračné poplatky a podmienky

REGISTRÁCIA BOLA SPUSTENÁ 6. MARCA !


Registračné poplatky

Hlavný odborný víkedový program
(Účastníkom zo zahraničia - platcom DPH - systém vygeneruje vložné bez DPH)
Včasný registračný poplatok
(registrácia do 3. apríla 2017)
Štandardný registračný poplatok
(registrácia od 4. do 17. apríla 2017)
Platba na mieste v hotovosti v €/kartou
(nesúvisí s predchádzajúcou on-line registráciou)
Registrácia, resp. platba na mieste je najdrahšia! Využite on-line registráciu a ušetrite platbou pred začiatkom kongresu. Všetky sumy sú uvedené v eurách a obsahujú DPH 20%.
Doktor - Člen SAVLMZ(ČAVLMZ) 85€ 105€ 120€
Doktor - Nečlen 110€ 135€ 150€
Sestričky/technický personál*
(platí pre jednu osobu sprevádzajúcu doktora - člena SAVLMZ)
v cene vložného
- doktora - člena SAVLMZ
10€ 25€
Sestričky/technický personál*
(platí pre každú ďalšiu osobu sprevádzajúcu doktora - člena SAVLMZ, alebo osobu bez sprievodu so zamestnávateľom - členom SAVLMZ)
20€ 30€ 45€
Sestričky/technický personál*
(zamestnávateľ je nečlen SAVLMZ)
25€ 35€ 50€
Študent (riadne štúdium) - Člen SAVLMZ** 25€ 40€ 55€
Študent (riadne štúdium) - Nečlen** 35€ 50€ 65€

 

Autori posterov majú nárok na registračný poplatok znížený o 30% až po schváleni posteru.
Na čiastočnú úhradu vložného môžete použiť Vzdelávacie poukážky KVL SR (vydané pre rok 2017). Poukážky musia byť fyzicky predložené pri registrácii a musia sa zhodovať s menom registrovaného. V opačnom prípade bude suma doúčtovaná a uhradená na mieste v hotovosti v €/kartou.


Členovia SAVLMZ, ktorí si uhradili členský príspevok po roku 2013, môžu na úhradu celkovej sumy využiť Kredity SAVLMZ. Pred samotnou registráciou je potrebné prihlásiť sa do Členskej zóny (v hornej časti webovej stránky). Členský príspevok SAVLMZ je možné zakúpiť priamo počas on-line registrácie na kongres, získate tak možmosť okamžitého uplatnenia Kreditov SAVLMZ, členské je platné 365 dní od dňa úhrady.

Pre uplatnenie zníženého členského registračného poplatku musíte byť riadnym členom SAVLMZ alebo ČAVLMZ(doktori). Členovia SAVLMZ si môžu svoje aktuálne členstvo skontrolovať po prihlásení sa v hornej časti webovej stránky, resp. na web stránke asociácie.

*Vložné pre veterinárne sestry umožňuje vstup LEN na sobotný program v sekcii Veterinárne sestry a neoprávňuje účastníka na vstup do ostatných sekcií s odborným programom! Pre uplatnenie registračného poplatku pre sestričky/technický personál musí Vašu registráciu vykonať Váš zamestnávateľ, alebo musíte pri registrácii predložiť potvrdenie, že ste v čase konania kongresu zamestnancom veterinárneho pracoviska. Ak je Váš zamestnávateľ, doktor - riadny člen SAVLMZ, môže Vás (jedna osoba) prihlásiť v rámci svojho vložného na kongres (platí pri registrácii do 3.4.2017).

**Pre uplatnenie študentského registračného poplatku musíte pri registrácii predložiť ISIC kartu ako potvrdenie, že ste v čase konania kongresu riadnym študentom denného štúdia na veterinárskej univerzite alebo fakulte.


Vložné na hlavný odborný program zahŕňa (je nedeliteľné)

Vstup na prednášky vo všetkých sekciách
Menovka a kongresová taška
Zborník prednášok
Občerstvenie počas prestávok
Obed v sobotu(doktori)
Vstup na výstavnú plochu
Zvýhodnená cena za parkovanie v areáli Kúpele Piešťany počas výstavy

 

Stravné

(Všetky sumy sú uvedené v eurách a obsahujú DPH 20%)

Registrovaní účastníci Lístky pre hostí
Obed - hlavný program - doktori - sobota 22.4.2017 v cene vložného 9€
Obed - hlavný program - sobota a nedeľa 22. a 23.4.2017 9€ 9€
Sobotný rockový večer - Kongresové centrum, sobota 22.4.2017 35€ 42€

 

Predkongresový deň a víkendové workshopy (on-line registračný formulár rovnaký ako na víkendový odborný program)

Sprievodný odborný program - Kúpele Piešťany Doktor - člen SAVLMZ(ČAVLMZ) Doktor - nečlen Študent - člen SAVLMZ Študent - nečlen
Všetky sumy sú uvedené v eurách a obsahujú DPH 20%. (Účastníkom zo zahraničia - platcom DPH - systém vygeneruje vložné bez DPH)
Predkongresový deň SPDD, 21.4.2017 (členovia SPDD - 30€) 99€ 119€ 30€ 40
Workshop Lokálna anestézia, 22.4.2017 (účastník víkendového programu) 50€ 70€ 50€ 70€
Workshop Lokálna anestézia, 22.4.2017 (účastník len na workshope) 100€ 120€ 100€ 120€
Workshop RTG, 22.4.2017 (účastník víkendového programu) v cene víkendového odborného programu
Workshop RTG, 22.4.2017 (účastník len na workshope) 40€ 60€ 40€ 60€

 

Ako sa zaregistrovať


Na kongres sa prihlásite vyplnením on-line formulára. Tento formulár použite aj keď chcete navštíviť len predkongresový deň alebo workshop.

Po vyplnení a odoslaní on-line registračného formulára dostanete na vašu emailovú adresu pokyn na úhradu registračných poplatkov. Po pripísaní platby na účet organizátora vám pošleme na emailovú adresu, použitú pri registrácii riadnu elektronickú faktúru (na jej vytvorenie použijeme vami vyplnené fakturačné údaje).
Účastníci zo zahraničia - platcovia DPH, ktorí chcú mať výšku vložného zníženú o 20% DPH, musia správne vyplniť údaj IČ DPH v tvare napr. CZ1234567890, po automatickej verifikácii v európskom zozname platcov DPH systém vygeneruje ceny bez DPH.


Spôsob platby


Účastník má k dispozícii niekoľko možností platby za registráciu:

TatraPay 
Platba internet bankingom Tatra banky. Po odoslaní vyplneného formulára ste presmerovaný priamo na stránku Tatra banky, kde sa prihlásite a potvrdíte Vašu platbu. (Viac informácií o službe TatraPay)

Platobnou kartou (CardPay - VISA, MasterCard, Diners Club) - bez poplatkov na strane platiaceho! (ideálne pre zahraničných účastníkov) 
Platba kreditnými a debetnými kartami VISA, VISA Electron*, EuroCard, MasterCard a Diners Club. Práve toto je najrozšírenejší spôsob platby na celom svete, preto je vhodná aj pre zákazníkov zo zahraničia. Výhodou je, že týmto spôsobom môžete platiť bez ohľadu na to, ktorá banka a v ktorej krajine vám kartu vydala. Funguje podobne ako internet banking, avšak namiesto čísla účtu zadávate údaje o Vašej platobnej karte. Zadávanie týchto informácií prebieha na zabezpečenej stránke Tatra banky, my sa k žiadnym údajom o Vašej karte nedostaneme.
* Upozornenie: kartami VISA Electron je možné platiť cez internet iba v prípade, že na zadnej strane obsahujú tzv. CV kód (3-miestny kontrolný číselný kód). Nie všetky banky takéto karty VISA Electron vydávajú. (Viac informácií o službe CardPay)

Na základe zálohovej faktúry
Všetky online platby sú realizované na stránkach banky účastníka. Organizátor od banky obdrží len informácie o úspešnosti realizovanej platby s údajmi nevyhnutnými pre jej identifikáciu.

 

Storno poplatky


Ak potrebujete z akýchkoľvek dôvodov zrušiť svoju účasť na kongrese, môžete svoju registráciu prepísať na inú osobu. Informácie o účastníkovi a kontaktné dáta musia byť odoslané na emailovú adresu info@savlmz.sk.

Ak nie ste schopný nájsť za seba náhradu, bude Vám fakturovaný storno poplatok nasledovne: odhlásenie účasti do 17.apríla 2017 – 16€, po 17.apríli 2017 – 20€, bez oznámenia neúčasti – 25€. Vrátenie zvyšnej sumy, resp. vystavenie storno faktúry bude vykonané po ukončení kongresu.

V prípade zrušenia kongresu z dôvodov bez vplyvu organizátora Jarného kongresu SAVLMZ 2017, bude vrátený registračný poplatok zredukovaný o už vykonané investície.

Registračný stánok


Registračný stánok bude umiestnení v blízkosti výstavnej plochy v Kongresovom centre, Kúpele Piešťany a bude otvorený nasledovne:

Piatok 21.apríl 16:00 – 20:00 (len pre vystavovateľov)
Sobota 22.apríla 08:00 – 18:00
Nedeľa 23.apríla 08:30 – 13:30

Zaregistrujte sa už teraz a ušetrite na vložnom!