JARNÝ KONGRES SAVLMZ
21. - 23. apríl 2017
Kúpele Piešťany

Piešťany

Piešťany (maď. Pöstyén, nem. Pistyan, poľ. Pieszczany, čes. Píšťany) sú kúpeľné mesto na Slovensku, sídlo okresu a mnohých vedeckých inštitúcií. Je medzinárodným strediskom liečby reumatických chorôb (Národný ústav reumatických chorôb) a významným regionálnym centrom kultúry, školstva, športu a rekreácie. Hospodárstvo mesta je závislé od liečebnej starostlivosti, turistického ruchu, elektrotechnického, strojárskeho a potravinárskeho priemyslu. Preteká ním rieka Váh. Má nížinné, teplé a suché podnebie.

V okolí sa nachádzajú významné archeologické lokality (Moravany nad Váhom, Krakovany-Stráže). Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1113. Výrazný rozvoj v 19. storočí súvisí s rozvojom kúpeľnej starostlivosti. V druhej polovici 20. storočia vďaka budovaniu priemyslu zdvojnásobilo počet obyvateľov na súčasných 29 957 (2004). Zdroj: Wikipédia

Zaujímavosti:

Počet obyvateľov: 28 365 (k 1.1.2016)
Rozloha mesta: 44,2 km2
Nadmorská výška: 162 m n.m.
GPS: 48°35′03″S 17°50′01″V

 

Ďalšie informácie nájdete na webových stránkach Piešťan.