JARNÝ KONGRES SAVLMZ
21. - 23. apríl 2017
Kúpele Piešťany

Anna Kiszelová

Anna Kiszelová

Vyštudovala Súkromnú strednú odbornú školu veterinárnu.

Predchádzajúce pracovné skúsenosti:
- Veterinárna klinika Zverland Bratislava , pozícia: veterinárna sestra
- Stomatologická klinika Dent32 , pozícia: zubná asistentka

Od malička pomáha rôznym neziskovým organizáciám na pomoc zvieratám a sama je majiteľkou niekoľkých zachránených zvierat. Pomoc zvieratám nie je pre Annu iba prácou, ale poslaním.