JARNÝ KONGRES SAVLMZ
21. - 23. apríl 2017
Kúpele Piešťany

Nora Líšková

MVDr. Nora Líšková

Dr. Líšková ukončila štúdium na Vysokej škole veterinárskej v Košiciach v r. 1995. Po ukončení štúdia pokračovala v postgraduálnom štúdiu na ÚF HZ SAV v Košiciach v oblasti mikrobiológie a pôsobila na rôznych pozíciách vo farmaceutických spoločnostiach. O stomatológiu malých zvierat sa zaujíma od r.2014, kedy sa popri praxi na veterinárnej klinike MAVET v Malackách a veterinárnej klinike Na Vyhlídce v Prahe v CR zúčastnila školenia a praktického workshopu „Zubná extrakcia“  pod vedením Dr. A. Nemec  a Dr. K. Slabej. Odvtedy absolvovala kurzy ESAVS Luxemburg pod vedením EVDC  školiteľov (Dr. P. Fakrenkrug, Dr. J. Gawor, Dr. J. Schreyer) zamerané na restoratívne techniky, endodonciu a felínnu stomatológiu (Université du Luxembourg, 2015),   orálnu a maxilo-faciálnu chirurgia (IM3 Dublin, 2016) či chirurgiu mäkkých tkanív (školiteľ Dr. G. Dupré, Vetmeduni  Vienna, 2017). V rámci svojho rozvoja sa zúčastnila kongresu EVDS v Dubline v máji 2016, kde okrem teoretických prednášok absolvovala workshopy z oblasti felínnej stomatológie, ortodoncie a pokročilej  periodontológie a interaktívne pracovné skupiny s témou rentgenológie a anesteziológie vo veterinárnej stomatológii.  Zaujíma sa aj o oblasť zvodových a regionálnych anestéz a rentgenológiu vo veterinárnej stomatológii v rámci rôznych workshopov a seminárov v SR, CR, v Rakúsku a Írsku.

Je členkou EVDS (European Veterinary Dental Society).

V súčasnej dobe prevádzkuje všeobecnú súkromnú veterinárnu ambulanciu s rozšírenou špecializáciou na stomatológiu Vet & Dent v Bratislave, kde okrem všeobecnej veterinárnej starostlivosti poskytuje so svojimi spolupracovníkmi kompletnú starostlivosť ako aj poradenstvo v oblasti starostlivosti o chrup a ústnu dutinu malých zvierat.