JARNÝ KONGRES SAVLMZ
21. - 23. apríl 2017
Kúpele Piešťany

Marta Schmidhalter-Pekárková

MVDr. Marta Schmidhalter-Pekárková DipECVDI

Marta Pekárková promovala v roku 2002 na Veterinární a farmaceutické Univerzite v Brne. Privátnu prax absolvovala v rokoch 2002-04 v Prahe a Brne. V roku 2009 ukončila trojročnú rezidentúru Diagnostic Imaging Tierspital Bern, Vetsuisse Fakultaet Universita Bern a odvtedy pracovala na oddelení zobrazovacích metód, Klinická veterinárna medicína Vetsuisse Fakultaet Bern. Počas rokov 2006-09 absolvovala niekoľko kurzov: Nukleárna medicína, Federica Morandi, Bern; Počítačová Tomografia, Tobias Schwarz, Zürich; Magnetická Rezonancia, Pat Gavin, Bern; Zobrazovacie metódy malých cicavcov, vtákov a exotických zvierat, Stephanie Olerth, Zürich; Počítačová tomografia, Tobias Schwarz, Wisconsin-Madison, USA. Jej publikácie sú v zahraničných odborných časopisoch. Od roku 2011 je asistentkou Vetimage GmbH vo Švajčiarsku.