JARNÝ KONGRES SAVLMZ
21. - 23. apríl 2017
Kúpele Piešťany

Informácie pre vystavovateľov

Vážený obchodný partner,

Život sa stále mení

Zmena je život a chcieť od nás, aby všetko ostalo tak ako v minulosti je nereálne. Za posledné roky sme prešli kopou zmien. Zaviedli sme systém kreditov, spustili sme elektronický systém registrácie pre doktorov a firmy, preložili sme odborné manuály BSAVA, zmenili sme členské, spustili sme e-shop, nakrútili sa prezentačné videá s akcií, podporujeme slovenské národné plemená, zväčšili sme účasť na našich akciách, začali sme behať, ponúkame videá z prednášok, .... 

Zmysluplné projekty pre nás. 

Tradícia zmien pokračuje. JARNÝ KONGRES SAVLMZ 2017 organizujeme v Piešťanoch. Bude väčší, viac prednášajúcich, viac tém, viac účastníkov, viac firiem – možno?

Ak chcete byť súčasťou pozitívnej zmeny, rád Vás privítam na našom jarnom kongrese.

Akcia sa bude konať (21.)22.-23.4. 2017 v Kúpeľoch Piešťany.

Propagácia akcie je zabezpečená listovým oslovením doktorov – členov KVL, reklamou vo veterinárnych časopisoch, rozosielaním elektronických spravodajcov a najmä web stránkou www.kongres.savlmz.sk.

V mene mojom a v mene celého organizačného tímu Vás srdečne pozývam na Jarný Kongres SAVLMZ 2017. Pracujeme tak, aby táto akcia bola pre Vás a Vašu firmu prínosom.

ŽIVOT SA STÁLE MENÍ

MVDr. Róbert Maňko, prezident SAVLMZ

V prípade Vášho záujmu, prosím kontaktujte: prezident@savlmz.sk. Ďalšie informácie nájdete na nových webových stránkach www.kongres.savlmz.sk, po spustení ktorých bude možná aj on-line registrácia pre vystavovateľov. Ponuku si môžete pozrieť aj TU.