JARNÝ KONGRES SAVLMZ
21. - 23. apríl 2017
Kúpele Piešťany

Interpretácia RTG - WORKSHOPY ZRUŠENÉ !

Témami workshopu budú:

-Metabolické a nutričné ochorenia a ich rádiografická detekcia.

-Zobrazovacie metódy a brachycefalický pacient.

Rozsah 2 x 50 min

Z dôvodu neúčasti prednášajúcej: MVDr. Marta Schmidhalter-Pekárková DipECVDI na Jarnom kongrese SAVLMZ, musíme žiaľ ZRUŠIŤ piatkový program Predkongresový deň SPDD - Interpretácia RTG lebky a chrbtice z pohľadu diagnostika a chirurga a sobotné Workshopy RTG.