JARNÝ KONGRES SAVLMZ
21. - 23. apríl 2017
Kúpele Piešťany

Attilio Rocchi

Attilio Rocchi, Dipl.ECVAA Dr.med.vet.

vyštudoval veterinárnu medicínu na univerzite v Pise, Taliansko. Po získaní titulu v r. 1999 sa presťahoval do Kene, kde pôsobil ako pomocný manager na mliečnej farme Marula. Po návrate do Európy koncom roku 2000 pracoval na rôznych klinikách a nemocniciach pre spoločenské zvieratá v Taliansku, kde v sebe objavil vášeň pre veterinárnu anesteziológiu a medicínu akútnych stavov. V r. 2006 sa presťahoval do Rakúska, aby sa stal rezidentom European College of Veterinary Anaesthesia and Analgesia (ECVAA) na veterinárnej univerzite vo Viedni (Vetmeduni). Po ukončení rezidentského programu 2 roky pracoval ako vyučujúci a seniorský anesteziológ na Universidad Alfonso X el Sabio v Madride. Po 6 mesačnom pracovnom pobyte na Vetsuisse-Fakultät v Zürichu sa v roku 2013 vrátil do Viedne. Od r. 2014 je Diplomate-om ECVAA a do súčasnosti pracuje ako docent a praktizujúci lekár na Oddelení klinickej anesteziológie a perioperatívnej intenzívnej medicíny na Vetmeduni. Je zodpovednou osobou ECVAA programu a postgraduálneho vzdelávania. Svoj voľný čas zasvätil svojej rodine a dvom deťom, medzi jeho záľuby patrí grafické umenie vrátane počítačovej grafiky a tetovania.