JARNÝ KONGRES SAVLMZ
21. - 23. apríl 2017
Kúpele Piešťany

Jan Beránek

MVDr. Jan Beránek

ukončil studium na Vysoké škole veterinární v Brně v roce 1994. Do roku 1998 působil jako asistent na katedře chirurgie a ortopedie. Po odchodu z VFU pracoval do roku 2010 jako chirurg na referenční klinice malých zvířat Jaggy Brno. Od prosince 2010 pracuje na referenční klinice Rutland House Referrals ve Velké Británii. Jan Beránek ukončil rezidentský program ECVS pod vedením profesora Dragana Lorinsona ve Vídni v roce 2013. V průběhu ECVS programu strávil opakovaně několik měsíců na veteriních univerzitách v Bernu, Gentu a Bristolu a na referenční klinice v Pidingu. Je autorem dvou knih zaměřených na rentgenologii malých zvířat a desítky chirurgických publikací v českých a zahraničních časopisech. Pravidelně přednáší na domácích i mezinárodních veterinárních kongresech. Jeho práce je zaměřena na minimálně invazivní a endoskopickou chirurgii, rutinně se věnuje neurochirurgii a onkologické chirurgii.