JARNÝ KONGRES SAVLMZ
21. - 23. apríl 2017
Kúpele Piešťany

Marge Chandler

Dr. Marge Chandler, DVM, MS, DACVN, DACVIM, MRCVS 

Dr. Marge Chandler je nezávislou konzultantkou v oblasti výživy a internej medicíny malých zvierat a zároveň dietologičkou vo Vets-Now Referrals v Glasgowe (Škótsko). Po bakalárskom titule na California State University získala tituly magister vied z výživy zvierat (MS) a doktor veterinárnej medicíny (DVM) na Colorado State University. Po niekoľkých rokoch v zmiešanej praxi absolvovala stáž zameranú na dietetiku malých zvierat, po ktorej nasledovala duálna rezidentúra v oblasti internej medicíny a klinickej výživy na Colorado State University a Massey University (Nový Zéland). Je diplomate-kou American College of Veterinary Internal Medicine a American College of Veterinary Nutrition a členkou Australia New Zealand College of Veterinary Scientists (Small Animal Medicine). Má vyše 20-ročné skúsenosti referenčnej veterinárky zameranej na internú medicínu malých zvierat a klinickú výživu, zaujíma sa o gastroenterológiu malých zvierat a všetky oblasti dietetiky. Prednáša po celom svete a môže sa pochváliť  bohatou zbierkou publikácií. Je predsedkyňou vzdelávacej komisie American College of Veterinary Nutrition, členkou predstavenstva American Academy of Veterinary Nutrition, zakladajúcou členkou European Veterinary Nutrition Educators group a spolupredsedkyňou WSAVA Global Nutrition Committee.