JARNÝ KONGRES SAVLMZ
21. - 23. apríl 2017
Kúpele Piešťany

On-line registrácia účastníkov Kongres2017

On-line registrácia na Jarný kongres SAVLMZ 2017 je ukončená. Ak máte záujem zúčastniť sa na tejto akcii, môžete sa registrovať priamo v čase konania kongresu. Na registráciu si rezervujte dostatok času. Vložné bude zvýšené o 15€ - príplatok za registráciu, resp. platbu na mieste.


Organizačný tím